איגוד האתלטיקה בישראל
Israeli Athletics association

אודותינו

איגוד האתלטיקה בישראל הוא עמותה רשומה. בתחילת דרכו של הארגון הוא נקרא "ועדת האתלטיקה", ומשנת 1980 ואילך "איגוד האתלטיקה בישראל". עם פירוק התאחדות הספורט בישראל, בסוף שנת 1995, הפך האיגוד לעמותה עצמאית. איגוד האתלטיקה בישראל מקיים קשרים רציפים עם מוסדות ציבוריים בארץ: משרד התרבות והספורט, רשות הספורט, הועד האולימפי בישראל, היחידה לספורט הישגי, רשויות מקומיות, התאחדות הספורט לבתי-ספר, היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים, בית-הספר למאמנים במכון וינגייט, מכללות לחינוך גופני ועוד. איגוד האתלטיקה בישראל הינו הגוף המוכר על-ידי מדינת ישראל לצורך ריכוז וניהול ענף האתלטיקה במדינה, וכפועל יוצא מכך הוא הגוף הישראלי המייצג את המדינה מול גופי האתלטיקה הבינלאומיים, ומקיים קשר שוטף עם ה: AIMS (התאחדות המרתונים ומרוצי הכביש הבין-לאומית), EA (התאחדות האתלטיקה האירופאית), WA (התאחדות האתלטיקה העולמית) וכן עם התאחדויות שונות ברחבי העולם. מטרת הקשר- לשאוב ולשתף מידע ככל שניתן על האתלטיקה העולמית ועל הנעשה במדינות השונות. האיגוד מייחס חשיבות רבה לחילופי חומר מקצועי ומנהלתי בין מדינות. במסגרת הקשרים עם התאחדויות האתלטיקה השונות, מצליח האיגוד לרתום אתלטים ומאמנים להשתתף בתחרויות בין-לאומיות וכן מחנות אימון והשתלמויות.

האיגוד מקיים שיתוף פעולה בין-לאומי בנושאים הבאים:

 • שיתוף אתלטים ישראלים באליפויות עולם ואירופה
 • שיתוף אתלטים בתחרויות הזמנה בין-לאומיות
 • קיום תחרויות בין-לאומיות בארץ
 • השתתפות בתחרויות בין-ארציות בחו"ל
 • הזמנת אתלטים מחו"ל לתחרויות מרכזיות בארץ ובהן אליפות ישראל הפתוחה
 • הזמנת מאמנים מחו"ל לצורך השתלמויות בארץ
 • השתתפות בתכנון קלנדר התחרויות השנתי בעולם
 • השתתפות בקונגרסים בין-לאומיים
 • הזמנת אתלטים בכירים למחנות אימון בארץ
 • שיתופי פעולה עם התאחדויות אתלטיקה ברחבי אירופה

חזון:

האתלטיקה בישראל תהיה הבסיס להשגת מטרות העל של כל ענפי הספורט בישראל. איגוד האתלטיקה לעולם יהיה מחויב ל:
 • מתן חוויה חיובית באמצעות ספורט, אשר מפתחת מודעות גופנית ואהבה לאתלטיקה
 • הצלחה בינלאומית קבועה ורציפה בכל המפעלים הבינלאומיים
 • מתן הזדמנויות עבור האתלטים להישאר פעילים ותחרותיים בכל שלבי החיים.

מטרות:

מטרות על:
 • הגדלת ההישגים של האתלטיקה הישראלית בזירה הבינלאומית.
 • הגדלת כמות האתלטים בסגלים לפי קטגוריית גיל, ועל בסיס מרכזי האימון ומועדוני האתלטיקה.
 • הגדלת מספר הילדים ובני הנוער העוסקים באתלטיקה תחרותית
מטרות משנה:
 • חיזוק מועדוני האתלטיקה בהיבטים מקצועיים, ניהוליים ותקציביים.
 • הקמת מרכזי אימון.
 • שיפור איכות האימון.
 • תמריץ עבור מאמנים להישגיות.
 • הגדלת מספר מתקני האתלטיקה.
 • ארגון כ-80 תחרויות אתלטיקה מדי שנה.