איגוד האתלטיקה בישראל
Israeli Athletics association

אישור חזרה לפעילות לספורטאים תחרותיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

לוח תחרויות בינלאומי
היכנסו ללינק המצורף על מנת לראות מהן ההנחיות המפורטות.
/html5/Web/9489/ishor.pdf

מתוך המסמך:
הנחיות כלליות:
להחזרת הספורטאים הפעילים הרשומים באיגודי הספורט ובאגודות הספורט:
א. הגעה ברכבים פרטיים למקומות האימון.
ב. "קפסולה" יש להגדיר קפסולות קבועות של עד עשרה אנשים כולל מאמן וצוות מקצועי. יחד עם זאת, –
חשוב מאוד לשמור על גודל קפסולה מינימלי ככל שניתן.
ג. באחריות האיגוד/ ההתאחדות,/ האגודה לפי העניין, לוודא עמידה בכל התנאים במסמך להלן ובתנאי
כל התקשח, ולספק את ציוד המיגון למתאמנים.
ד. שמירה על היגיינה אישית, שטיפת ידיים ושימוש במסכת אף פה.
ה. במהלך האימון אין חובה לחבוש מסיכה.
ו. הקפדה על מרחק של שני מטרים אחד מהשני.
ז. אין להשתמש במלתחות ו/או מקלחות משותפות.
ח. כל פעילות שמתבצעת בזוגות, הזוג יהיה קבוע.
ט. במידה ואחד מחברי הקפסולה לא מרגיש טוב, יש לו חום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה
)למעט שיעול או קושי בנשימה הנובעים ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת( עליו להיבדק באופן
מידי. במידה ומתקבלת תשובה חיובית, כל הקפסולה נכנסת מיד לבידוד של 14 יום ואימוניה מופסקים.
י. חל איסור על קיום מגע בין הקפסולות הקבוצתיות בכל עת.
יא. יש למנות ממונה לקורונה לכל מתקן אימון ואחראי קורונה בכל איגוד )ראה מסמך מצורף(.
יב. האימונים יתבצעו במתקני האימון הייעודיים והקבועים של האיגודים והאגודות אשר עומדים בתנאי
התו הסגול הרלוונטיים למקום אימון.
משרד הבריאות משאיר בידיו את הסמכות לשנות את המתווה המפורט בהתאם למצב התחלואה נכון
לאותה עת. בשלב זה לא ניתן להפעיל מכוני כושר, בריכות שחייה או לשהות על חוף הים, עד לתיקון תקנות
לשעת חירום הרלוונטיות.

דגשים לאתלטיקה
ריצה ריצה למרחקים קצרים וארוכים. יש אפשרות להתאמן באופן אישי או קבוצתי. באימונים –
קבוצתיים באצטדיון אתלטיקה ניתן עד – 10 אנשים בקפסולת אימון.
רצים למרחקים ארוכים יוכלו להתאמן במרחב הפתוח על פי הגדרה של 10 אנשים בקבוצה במרחק של 2 מ` אחד מהשני.
קפיצה לרוחק וקפיצה משולשת, קפיצה לגובה וקפיצה במוט, מקצועות הזריקה עד חמישה אנשים בו –
זמנית סביב בור הקפיצה או המתקן תוך שמירה על מרחק של 2 מ` אחד מהשני.