איגוד האתלטיקה בישראל
Israeli Athletics association

ה-IAAF אישרו את שיטת המיונים וקריטריון הכניסה לטוקיו 2020

הקריטריונים הוקשחו במידה ניכרת, אולם על-פי התכנון של הוועד המנהל של ה-IAAF רק כ-50% מהמשתתפים ייקבעו ע"י השגת הקריטריון. היתר יכנסו למשחקים דרך שיטת הדירוג העולמית
הוועד המנהל של התאחדות האתלטיקה הבין-לאומית (IAAF) אישר אתמול את שיטת המיונים וקריטריון הכניסה למשחקים האולימפיים טוקיו 2020 במסגרת התכנסותו בדוחא, קטאר. בשיטה החדשה יינתנו לאתלטים יותר הזדמנויות להשיג את הקריטריון הנדרש בחלון זמן שהורחב בחודשיים עבור רוב המקצועות. חלון ההזדמנויות הזה ייפתח ב-1 במאי 2019 (במקום ב-1 ביולי 2019) על מנת שיכללו בו יותר תחרויות בין-לאומיות כמו ליגת היהלום, והוא ייסגר ב-29 ביוני 2020. חלון ההזדמנויות לקביעת הקריטריון במקצועות המרתון ותחרות ההליכה ל-50 ק"מ ייסגר בסוף חודש מאי 2020 (במקום ב-29 ביוני) על מנת לאפשר לאתלטים שקבעו את הקריטריון זמן התאוששות והכנה טוב יותר למשחקים.

לאחר דיונים אינטנסיביים עם בעלי עניין, החליט הוועד המנהל ליישם שיטת מיון כפולה על מנת לקבוע אילו אתלטים יזכו לכרטיס הכניסה למשחקים האולימפיים. שיטה זו תשלב בין הקריטריון שנקבע לשיטת הדירוג העולמית החדשה. לפי שיטה חדשה זו אתלט יכול להיכנס למשחקים האולימפיים ב-2020 באחת משתי הדרכים הבאות:
  • השגת הקריטריון הנקוב בחלון הזמן האולימפי
  • על-פי המיקום בדירוג העולמי במקצוע הספציפי בסיום תקופת החלון האולימפי

התהליך נבנה באופן כזה שכ-50% ממספר היעד של כמות המשתתפים במקצוע תתבסס על אתלטים שיקבעו את הקריטריון הנקוב, וה-50% הנוספים באמצעות שיטת הדירוג העולמי.

אנשי ה-IAAF התייעצו לאורך התקופה האחרונה, טרם קבלת ההחלטה, עם ועדות התחרויות, המאמנים והאתלטים, וימשיכו לעבוד עם ועדת האתלטים, נציגי האתלטים וההתאחדויות הלאומיות על מנת לוודא ששיטת המיונים ברורה לכל. בין היתר ייקבעו סדנאות הסברה עם ועדת האתלטים, נציגי האתלטים וההתאחדויות במהלך שנת 2019. כמות היעד הכללית לאתלטים ואתלטיות הנה 1900 משתתפים/ות. כל מדינה תהיה רשאית לשלוח עד 3 אתלטים/ות למקצוע, בתנאי שכל אחד מהם/ן קבע/ה את הקריטריון או שקיבל/ה את כרטיס הכניסה בהתאם לדירוגו/ה בטבלת הדירוג העולמית.

טבלת הקריטריונים וכמות היעד למספר המשתתפים/ות במשחקים בטוקיו 2020

גברים משתתפים מקצוע משתתפות נשים
10.05 56 100 מטר 56 11.15
20.24 56 200 מטר 56 22.80
44.90 48 400 מטר 48 51.35
1:45.20 48 800 מטר 48 1:59.50
3:35.00 45 1500 מטר 45 4:04.20
13:13.50 42 5000 מטר 42 15:10.00
27:28.00 27 10,000 מטר 27 31:25.00
13.32 40 110 / 100 מטר משוכות 40 12.84
48.90 40 400 מטר משוכות 40 55.40
8:22.00 45 3000 מטר מכשולים 45 9:30.00
2.33 32 קפיצה לגובה 32 1.96
5.80 32 קפיצה במוט 32 4.70
8.22 32 קפיצה לרוחק 32 6.82
17.14 32 קפיצה משולשת 32 14.32
21.10 32 הדיפת כדור ברזל 32 18.50
66.00 32 זריקת דיסקוס 32 63.50
77.50 32 יידוי פטיש 32 72.50
85.00 32 הטלת כידון 32 64.00
8350 24 קרב 10 / 7 24 6420
1:21:00 60 20 קילומטר הליכה 60 1:31:00
3:50:00 60 50 קילומטר הליכה    
2:11:30 80 מרתון 80 2:29:30
16 נבחרות 4×100 מטר 16 נבחרות
16 נבחרות 4×400 מטר 16 נבחרות
4×400 מטר מעורב – 16 נבחרות

מגבלות גיל
אתלטים בוגרים:
כל אתלט/ית שמלאו לו/ה 20 שנים ב-31 בדצמבר של שנת התחרות (ילידי/ות
2000 וגדולים מהם) רשאים/ות להשתתף בכל המקצועות.

אתלטים מתחת ל-20: כל אתלט/ית שמלאו לו/ה 18 או 19 שנים ב-31 בדצמבר לשנת התחרות (ילידי/ות
2001 או 2002) רשאים/ות להשתתף בכל המקצועות למעט ריצת המרתון
ותחרות ההליכה ל-50 ק"מ.

אתלטים מתחת ל-18: כל אתלט/ית שמלאו לו/ה 16 או 17 שנים ב-31 בדצמבר לשנת התחרות (ילידי/ות
2003 או 2004) רשאים/ות להשתתף בכל המקצועות למעט מקצועות הזריקה,
קרב 10, קרב 7, ריצות 10,000 מ`, מרתון ותחרויות ההליכה.

אתלטים מתחת ל-16: אתלט/ית שטרם מלאו לו/ה 16 שנים ב-31 בדצמבר לשנת התחרות (ילידי/ות
2005 וצעירים/ות מהם/ן) לא רשאים/ות להשתתף במשחקים האולימפיים.

חלון זמני קביעת הקריטריונים
מרתון והליכה ל-50 ק"מ: מ-1.1.2019 עד 31.5.2020
10,000 מ`, הליכה ל-20 ק"מ וקרב רב: מ-1.1.2019 עד 29.6.2020
כל יתר המקצועות: מ-1.5.2019 עד 29.6.2020.