איגוד האתלטיקה בישראל
Israeli Athletics association

תגובת הבהרה

הבהרה בנוגע למכתב שנשלח ביום ראשון על-ידי הוועד האולימפי בשם המועצה הלאומית למניעת סימום בספורט

איגוד האתלטיקה מבקש להבהיר כי כל ההאשמות שהוטחו בו ובמנהליו בקשר לאי שיתוף פעולה, לכאורה, עם הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט – הן האשמות סרק.

כפי שנמסר גם לסוכנות הלאומית למניעת סימום, האיגוד חרט על דגלו קיומו של "ספורט נקי", וזאת, לא רק כסיסמה. לראיה, האיגוד עומד על כך שטרם הכרזתו של כל שיא ישראלי, בכל אחד ממקצועות האתלטיקה, תבוצע בדיקה על-ידי הסוכנות. זאת, באופן יזום, תוך שהאיגוד הוא שפונה לסוכנות, מבלי שמוטלת עליו חובה לעשות כן, והכול לאור מחויבותו, כאמור, לשמור על ניקיון הענף.

לא בכדי, לאחר שהאיגוד העמיד את הסוכנות על טעותה, ואת הדברים על דיוקם, הסוכנות ביטלה את זימון האיגוד לשימוע. איגוד האתלטיקה מצר על כך שהסוכנות מיהרה "לרוץ" לתקשורת בהאשמות סרק, אשר התבררו כלא נכונות.

האיגוד שיתף וימשיך לשתף פעולה עם כל הליך שיסייע לשמירה על ניקיון הענף.