איגוד האתלטיקה בישראל
Israeli Athletics association

מלגות עולים לשנת 2018

לוח תחרויות בינלאומי

הוועדה הבין-משרדית תעניק לשנים-עשר אתלטים מלגות עולה

הוועדה הבין-משרדית שמורכבת מנציג אחד ממשרד הספורט (סגן ראש מנהל הספורט דודו מלכא במקרה זה), נציגה/ה אחד/ת ממשרד הקליטה ודני אורן, ראש היחידה לספורט הישגי, החליטה לאשר את האתלטים הבאים כזכאים למלגת עולים.

גירמה אמרה
אגזה גואדה
טדסה גטהון
מלקאם ג`מבר
דניס וליאולין
נצו דוד טאייצ`או
מארו טפרי
דמקה טשאלה
בוקיאו מלדה
לב סקוריש
איימרו עלמיה
מוקט פטנה

יצוין בזאת כי איגוד האתלטיקה בישראל מדרג את המלצותיו לפי הניקוד של הישג האתלט/ית, בהתאם לטבלה ההונגרית העדכנית.