איגוד האתלטיקה בישראל
Israeli Athletics association

פרוטוקול ועדת שיפוט 20.8.2018