איגוד האתלטיקה בישראל
Israeli Athletics association

פרוטוקול ועדת שיפוט 8.3.2018