איגוד האתלטיקה בישראל
Israeli Athletics association

פרוטוקול ועדת שיפוט 11.11.19