איגוד האתלטיקה בישראל
Israeli Athletics association

פרוטוקול ועדת שיפוט 11.4.19