איגוד האתלטיקה בישראל
Israeli Athletics association

פרוטוקול ועדת שיפוט 24.8.20