איגוד האתלטיקה בישראל
Israeli Athletics association

פרוטוקול ועדת שיפוט 20.5.20